அதிர்ஷ்டம் என்றால் என்ன?

Last updated on January 10th, 2024 at 09:08 pm

அதிர்ஷ்டம் என்றால் என்ன? என்ற கேள்விக்கு அவரவர் புரிதலுக்கேற்ப ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொருவிதமாகப் பதில் கூறுவீர்கள். நமது நேரடியான தலையீடு இல்லாமல் நமக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்புகள், சாதகமான நிகழ்வுகள், அனுகூலமான விடயங்கள் போன்றவை அதிர்ஷ்டம் என்று பொதுவாக கருதப்படுகின்றது.

ஒரு மனிதனுக்கு அவனுடைய தலையீடு இல்லாமல் அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கின்ற காரணத்தால் அதிர்ஷ்டத்தை முழுமையாக கையிலெடுக்க முடியாது என்றும் கூறிவிட முடியாது. நாம் நமக்கு அதிர்ஷ்டம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்தலாம் என்பது உண்மை.

உதாரணத்திற்கு அதிர்ஷ்டலாபச் சீட்டை எடுத்துக்கொள்வோம். ஒருவர் ஒரு சீட்டு வாங்கும் போது அதிர்ஷ்டம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பை விட பல சீட்டுகளை வாங்கும் போது அதிர்ஷ்டம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாகின்றது. பல சீட்டுகளை வாங்குவதன் மூலம் அதிர்ஷ்டத்திற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரித்துள்ளார் எனலாம்.

இங்கு எவ்வாறு அதிர்ஷ்டத்திற்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கின்றது என்பதைப் பாருங்கள். பத்தாயிரம் சீட்டுக்களில் உங்களுடையது ஒன்று என்றால் உங்களுடைய வெற்றிக்கான நிகழ்தகவு (Probability) பத்தாயிரத்தில் ஒன்று. இதுவே நூறு சீட்டுகள் உங்களுடையது என்றால் பத்தாயிரத்தில் நூறாக இருக்கும். எப்படிப் பார்த்தாலும் உங்களுடைய சீட்டுகள் அதிகமாக இருக்கும் போது நிகழ்தகவு அதிகமாக இருக்கும்.

இப்படித்தான் அதிர்ஷ்டம் என்பது நிறைய சந்தர்ப்பங்களில் நிகழ்தகவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு இருக்கின்றது. அதனால் நிகழ்தகவுகளை அதிகரிப்பதன் மூலம் அதிர்ஷ்டத்திற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரித்துக்கொள்ளலாம். ஆகவே நீங்கள் அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற விடயங்களில் எதனைச் செய்தால் அதிர்ஷ்டத்திற்கான கதவுகள் திறக்கப்படுமோ அவற்றைச் செய்ய வேண்டும்.

ஒர் விடயத்தை நீங்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். என்னதான் வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க முயற்சித்தாலும் அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும் என்று உறுதியாகச் சொல்ல முடியாது. ஏனெனில் அதிர்ஷ்டம் நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒன்று. நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒன்றிற்காக காத்திருப்பதை விட கட்டுப்படுத்தக்கூடியவற்றிற்கு உழைப்பைப் போடுவது சிறந்ததாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன்.

உதாரணமாக, பணம் வேண்டும் என்றால் நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியாத அதிர்ஷ்டத்திற்கு நேரத்தை செலவிடுவதற்குப் பதிலாக நிச்சயமாக சம்பாதிக்கலாம் என்று தெரிந்த விடயங்களில்  நேரத்தையும், உழைப்பையும் போடலாம் அல்லது பணம் சம்பாதிக்க தேவையான திறமைகளை வளர்த்துக்கொள்ளலாம். இவை நமக்குத் தேவையான பணத்தை நூறு சதவீதம் பெற்றுத்தரும் என்ற உண்மையையும் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

எவ்வாறாயினும் அதிர்ஷ்டம் என்ற வார்த்தை நிறையப்பேருக்கு உற்சாகத்தையும் நம்பிக்கையையும் கொடுக்கின்றது எனும்போது பிரச்சினையில்லை. நீங்களும் அதிர்ஷ்டம் என்றால் என்ன? என்பதை புரிந்துகொண்டால் உங்களுக்கான அதிர்ஷ்டத்தை தேடிக்கொள்ளலாம்.

Share

You may also like...

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Discover more from Tamil Blog

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading