போதை இல்லாத உலகம்

நமது சமூகத்தைச் சீரழித்து படுமோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதற்கு காரணமான விடயங்கள் நிறையவே இருக்கின்றன. அவற்றுள் மிக முக்கியமானதொன்று போதைப்பொருள் பயன்பாடு. நீங்கள்...