அக்னிப்பிரவேசம் சிறுகதை பற்றி

ஜெயகாந்தன் அவர்கள் பிரபலமான சிறந்த தமிழ் எழுத்தாளர். நான் இதுவரை அவருடைய நூல்களை படித்ததில்லை. உண்மையைச்சொல்லப்போனால் நான் இதுவரை அவ்வளவாக நூல்களே...