கிறிஸ்துமஸ் பற்றிய தகவல்கள்

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை உலகளவில் எல்லோராலும் அறியப்படக்கூடிய ஒர் பண்டிகை. வருட இறுதி என்றால் புதுவருடம் மற்றும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை ஆகிய இரண்டுமே...