ஏழு தலைமுறைகள் – Roots in Tamil

Roots என்ற நாவல் அலெக்ஸ் ஹேலியால் (Alex Haley) எழுதப்பட்டு ஆங்கிலத்தில் வெளியான மிகவும் பிரபலமான நாவல். Roots நாவல் “வேர்கள்”...