திருக்கார்த்திகை தீபம்

திருக்கார்த்திகை தீபம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற கார்த்திகை தீபம் தமிழர்களால் கொண்டாடப்படுகின்ற முக்கியமான திருநாளாகும். இன்றைக்கு தமிழ் மக்களால் கொண்டாடப்படும் சில பண்டிகைகள்...