கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம்

கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் வாசித்து முடித்துவிட்டேன். தமிழில் கட்டாயமாக வாசிக்க வேண்டிய நூல்களின் பட்டியலில் இணையத்தில் பலரும் இந்நூலை பரிந்துரை செய்தார்கள். அந்த...