தடங்கள் – Tracks in Tamil

அவுஸ்ரேலியாவின் பாலைவனப்பகுதிகளை ஒட்டகங்களுடன் பயணித்து கடந்த பெண்மணியின் பயண அனுபவங்களே “Tracks” என்ற நூல். Tracks நூல் தமிழில் “தடங்கள்” என்ற...