கணிதத்தின் முக்கியத்துவம்

Last updated on January 14th, 2024 at 01:43 pm

கணிதம் அன்றாட வாழ்வில் தவிர்க்கமுடியாத ஒன்றாகவே இருந்து வருகின்றது. நிறைய மனிதர்களுக்கு கணிதம் புரிவதில்லையென்பதால் கணிதத்தை விரும்புவதில்லை. விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறுபட்ட சந்தர்ப்பங்களில் கணிதத்தை பயன்படுத்திக்கொண்டுதான் இருக்கின்றான். கணிதத்தை பயன்படுத்தாமல் வாழ்க்கையை நகர்த்த முடியாது என்பதுதான் உண்மை.

கணிதம் என்பதை எண்களுடனான அறிவியல் என்று சொல்லலாம். இன்று உலகம் இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்திருப்பதற்கு கணிதம் மிக முக்கிய காரணியாக இருந்திருகொண்டிருக்கின்றது. நவீன உலகம் தொடர்ச்சியாக வளர்ந்து செல்வதற்கு கணிதமும் வளர்ச்சியடைந்து செல்ல வேண்டும்.

பிரபஞ்சத்தின் இயக்கத்தை கணிக்கின்ற அடிப்படையாக அமைகின்ற அளவுக்கு கணிதம் பிரம்மாண்டமானது. அதனாலேதான் “இந்த பிரபஞ்ச உருவாக்கத்தில் கடவுள் அழகாக கணிதத்தை பயன்படுத்தியுள்ளார்” என கணிதம் விபரிக்கப்படுகின்றது. உலகின் எல்லா துறைகளிலுமே நேரடியாக இல்லாவிட்டாலும் மறைமுகமாகவாவது கணிதத்தை பயன்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கின்றது.

உலகளவில் கல்வியில் கணிதம் முக்கிய பாடமாக இடம்பெற்றிருக்கிறது. கணிதத்தின் மூலமாக வெறுமனே எண்களைக் கற்கின்றோம் என்பதைத் தாண்டி கணிதத்தை கற்பதன் மூலம் தர்க்க ரீதியாகவும், சுயாதீனமாகவும் சிந்தித்து கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் ஆற்றல் மேலோங்குகிறது. கணிதத்திலுள்ள பிரசினங்களைத் தீர்த்து தீர்வு காணும் திறனை வளர்த்துக்கொண்டால் நம் வாழ்க்கையில் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் ஏற்படுகிற பிரச்சினைகளிற்கான தீர்வு காணும் திறனை வளர்த்துக்கொள்ள முடியும் என்றும் சொல்லலாம்.

ஆரம்பத்தில் கூறியது போலவே அன்றாட வாழ்வில் கணிதம் பயன்படாத இடமாக எதனையும் குறிப்பிட முடியாது. அளவீடுகள், வடிவ அமைப்புக்கள் என பலவிதமாக நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் ஒவ்வொரு நொடியும் பயன்படுத்தப்பட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது. உதாரணமாகக் கூறினால் நேர அளவீடு, பொருட்களின் அளவுகள், கட்டட அமைப்புக்கள், பொருட்களின் வடிவங்கள் என எல்லாவற்றிலுமே கணிதம் உள்ளது.

இன்றைய உலகின் இயக்கத்திற்கு கணினி எந்தளவு முக்கியம் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். கணணியின் இயக்கத்துக்கும் அடிப்படையாக கணிதமே அமைகிறது. கணணியின் இயக்கம் பூஜ்ஜியம் மற்றும் ஒன்றினை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

கணிதம் என்பது இலக்கங்களும், அளவீடுகளும், உருவ அமைப்புக்கள் என்பவை மட்டுமல்லாது விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகளுக்கும் பயன்படுகின்ற சாதனமாகும். அறிவியலின் ராணி என கணிதம் விபரிக்கப்படுகிறது. “கணிதத்தின் உதவியால் இவ்வுலகத்தையே அறியலாம்” என கலிலியோ கூறியுள்ளார்.

கணிதம் எப்போது உருவானது? இது யாரால் உருவாக்கப்பட்டது? என்ற கேள்விகள் உங்கள் மனதில் எழுந்தால் அதற்கான பதில்கள் அறியப்படாத ஒன்றாகவே இருக்கும். கணிதம் பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறுபட்ட மனிதர்களால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்க்கப்பட்டதொன்றாகும்.

நீங்கள் சிந்தித்துப் பாருங்கள். எழுத்துக்களுக்கு எல்லை உண்டு. ஆனால் எண்களுக்கு எல்லை என்பது கிடையாது. கணிதம் எல்லைகளற்ற ஒன்றாகும். சுவாரஷ்யமாக ஒர் உதாரணம் சொன்னால் 1 இற்கு அடுத்த எண் 2 எனக் கூறினாலும் ஒன்றிற்கும் இரண்டிற்கும் இடையே எல்லையில்லாமல் தசம எண்கள் தொடர்ந்து செல்கின்றன. இதனைப் போலவே கணிதத்தின் சுவாரஷ்யத்தன்மையும், நுணுக்கமும் தொடர்ந்து செல்கின்றது.

உலகின் ஒவ்வொரு நகர்விலும் கணிதம் அமைந்திருக்கிறது. நம்மால் கணிதத்தை புரிந்துகொள்ள முடியாவிட்டால் வேறு விஞ்ஞானம் எதனையும் புரிந்துகொள்ள இயலாது.

Share

You may also like...

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Discover more from Tamil Blog

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading