பணவீக்கம் (Inflation) என்றால் என்ன?

பொருட்கள் (Products) மற்றும் சேவைகளிற்கான (Services) விலைவாசி உயர்வடைந்து பணத்தினுடைய பெறுமதி குறைவடைதல் பணவீக்கம் (Inflation) ஆகும். கடந்த வருடம் ஒரு...